Sveinung Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Sveinung Larsen er lege i spesialisering ved Barneavdelingen, Sykehuset Innlandet, Lillehammer.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Email: sveinung.larsen@hotmail.com

Sykehuset Innlandet, Elverum

Nåværende adresser:

* Barneavdelingen, Sykehuset Innlandet, Lillehammer

Indremedisinsk avdeling

Artikler av Sveinung Larsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media