Svein Zander Bratland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein Zander Bratland

Jørgen Holmboe, Svein Zander Bratland, Olav Molven
22.06.2006
Statens helsetilsyn beklager at det i Molven & Holmboes tilsvar ( 1 ) til et innlegg av Oftebro og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 10/2006 ( 2 ) ble gitt en upresis gjengivelse av artikkelen det...
Svein Zander Bratland
30.10.2001
I primærhelsetjenesten er det de siste tiår i varierende grad blitt tatt i bruk diagnostiske metoder som det tidligere bare har vært vanlig å benytte innen spesialisthelsetjenesten. Nytteeffekten av...