Svein Z. Bratland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein Z. Bratland

Svein Zander Bratland, Svein Ødegaard
09.08.2007
Nytteverdien av en diagnostisk metode bestemmes i hovedsak av utøverens kvalifikasjoner Det er antatt at om lag 80 % av diagnosene i vanlig allmennpraksis kan stilles på bakgrunn av sykehistorien...
Svein Z. Bratland, Steinar Hunskår
12.01.2006
Det er hevdet at de fleste leger i klinisk praksis må regne med å pådra seg en klagesak i løpet av yrkeslivet ( 1 ). Allmennleger får relativt sett flest klager, og mer enn halvparten av mannlige...
Svein Z. Bratland, Gorm A. Grammeltvedt
12.01.2006
I saker der allmennleger påklages for utilstrekkelig behandling ved hyperglykemi, vurderer Statens helsetilsyn om legen i tilstrekkelig grad reduserte sannsynligheten for alvorlig sykdom. I 2004...
Svein Z. Bratland, Anne Myhr
11.06.2013
I Tidsskriftet nr. 3/2013 er det en redaksjonell omtale av anonymisering av pasienthistorier og problemstillingen «hvem vokter vokterne» ( 1 ). Utgangspunktet er et innlegg fra en forsikringslege som...