Svein Steinert

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein Steinert

Svein Steinert
23.08.2007
Turnustjenestens rolle i utdanningsløpet er endret. Det bør få konsekvenser for innhold og organisering Turnustjenesten står under press, og saken vekker hissig debatt blant medisinstudentene ( 1 )...
Svein Steinert
12.06.2003
Klinisk forskning tyder på at vi har fått et nytt farmakologisk hjelpemiddel i behandlingen av opioidmisbrukere Dagens behandlingstilbud til rusmisbrukerne er ikke godt nok. Det gjelder både den...
Kjell Maartmann-Moe, Svein Steinert
30.05.2002
Fastlegeordningen er på plass. I Legeforeningen generelt er det slått til lyd for at faget skal spille en større rolle i foreningen, og det er nedsatt et organisasjonsutvalg som skal se på alle sider...
Pernille Nylehn, Mette Brekke, Trond Egil Hansen, Ole Rikard Haavet, John Leer, Svein Steinert
20.05.2002
Kerala er tett befolket. Vi gjettet på at dette kanskje er en skoleklasse på tur? Alle foto ved Fagutvalget Det er varmt i Kerala – og fuktig. Luften formelig kleber til huden når vi kommer ut av...
Mette Brekke, Hilde Beate Gudim, Trond Egil Hansen, Ole Rikard Haavet, John Leer, Pernille Nylehn, Svein Steinert
30.05.2001
Hovednyheten i fastlegeordningen er legens populasjonsansvar. I motsetning til i dag, kommer fra 1. juni 2001 både hver enkelt lege og hver enkelt pasient til å vite eksakt hvem som hører sammen med...
Mette Brekke, Arne Eikås, Torun Hilstad, John Leer, Svein Steinert, Olav Thorsen, Unni Aanes
20.08.2000
At norsk allmennmedisin for tiden er inne i en rekrutteringskrise, har vært et mye omtalt tema i Tidsskriftets spalter i den senere tid (1 – 3). Å sette ord på bekymringer og å analysere...
Arne Eikås, John Leer, Mette Brekke, Olav Thorsen, Svein Steinert
28.02.2000
Cuba har en spennende historie. Landet ble ”oppdaget” av Columbus i 1492 og erobret av spanjolene tidlig på 1500-tallet. Den indianske urbefolkningen ble nesten utryddet, og spanjolene hentet slaver...
Mette Brekke, Olav Thorsen, Svein Steinert
10.06.2000
Privat praksis har vært, er og kommer i overskuelig fremtid til å være den dominerende organisasjonsform for utøvelse av allmennmedisin i Norge. Dette innebærer at de fleste allmennpraktikere får sin...
Mette Brekke, Svein Steinert
30.11.2000
I Tidsskriftet nr. 26/2000 har Magne Nylenna en redaksjonell artikkel med tittelen Er allmennmedisinens tid forbi? (1). Her gir han en poengtert beskrivelse av allmennmedisinens vanskelige stilling i...
Svein Steinert, Hasse Melbye
30.06.2005
Et viktig poeng i våre to artikler i Tidsskriftet nr. 8/2005 er at vi i større grad bør se grunn-, videre- og etterutdanning av leger i sammenheng ( 1 , 2 ). Forkortet turnustjeneste i sykehus er...
Hasse Melbye, Svein Steinert
21.04.2005
I Nederland har de allmennmedisinske instituttene ved universitetene ansvar for både grunn- og etterutdanningen av allmennleger. Turnustjenesten er avviklet, og spesialistutdanningen i allmennmedisin...
Svein Steinert, Hasse Melbye
21.04.2005
På tross av store endringer i grunnutdanningen for leger og innføring av fastlegeordning har turnustjenesten og spesialistutdanningen i allmennmedisin ikke vært gjenstand for grundig evaluering eller...
Svein Steinert
24.01.2012
Skagen, Kaare Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning 2. utg. 258 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2011. Pris NOK 428 ISBN 978-82-450-1196-8 Hovedmålet er å gi leserne kunnskap om teoretiske...