Svein Reidar Kjosavik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein Reidar Kjosavik

Paul Kjetel Soldal Lillemoen, Svein Reidar Kjosavik, Steinar Hunskår, Sabine Ruths
04.09.2012
Hyperkinetic disorder, or ADHD, is a neuro-psychiatric condition presenting with inattentiveness and concentration problems, impulsiveness and hyperactivity from a young age, causing difficulties for...
Paul Kjetel Soldal Lillemoen, Svein Reidar Kjosavik, Steinar Hunskår, Sabine Ruths
04.09.2012
Hyperkinetisk forstyrring eller AD/HD er ein nevropsykiatrisk tilstand der vanskar med merksemd, konsentrasjon, impulsivitet og hyperaktivitet er til stades frå ung alder, og gjev vanskar for...