Svein O. Kolset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein O. Kolset

Svein O. Kolset, Martin Heier, Kjetil Retterstøl
29.06.2020
Accumulation of lipoproteins in the vascular wall is one of the main causes of atherosclerosis. Inhibiting this type of binding could potentially limit the accumulation of lipoproteins in the...
Svein O. Kolset, Martin Heier, Kjetil Retterstøl
29.06.2020
Opphoping av lipoproteiner i åreveggen er en av de viktigste årsakene til utvikling av aterosklerose. Hemming av denne type bindinger kan potensielt begrense mengden av lipoproteiner som akkumuleres...
Svein O. Kolset
30.06.2005
Eklund, Anders Om kroppens omsättning av kolhydrat, fett och alkohol 214 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2004. Pris SEK 275 ISBN 91- 44 -03717-1 I dagens situasjon med økende grad av overvekt...