Svein Magne Skulstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Svein Magne Skulstad (f. 1958) er overlege og NFR-postdoktorstipendiat ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen. Forfatteren har vært aktiv i hele prosessen fra idé til godkjenning av innsendte manuskriptversjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Kvinneklinikken

Haukeland universitetssykehus

Artikler av Svein Magne Skulstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media