Svein Joar Auglænd Johnsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein Joar Auglænd Johnsen

Jens Vikse, Svein Joar Auglænd Johnsen, Bjørnar Rønning, Klaus Wildhagen, Kjartan Bryne, Roald Omdal
02.05.2019
Uveitt og akutt nyresvikt kan ses ved flere immunologiske systemsykdommer. Her presenteres en ung mann med et sjeldent inflammatorisk okulorenalt syndrom. En mann i 30-årene ble av fastlege henvist...
Jens Vikse, Charlotte Sæland, Christer Ogne, Ole Jacob Greve, Svein Joar Auglænd Johnsen
28.01.2019
Koronararterieaneurismer kan oppstå som følge av blant annet aterosklerose og enkelte revmatiske sykdommer. Her presenteres en mann med høy kardiovaskulær risikoprofil, ST-elevasjonsinfarkt og funn...