Svein I. Bekkelund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein I. Bekkelund

Claus Albretsen, Odd Arne Hansen, Stein-Helge H. Tingvoll, Svein I. Bekkelund
29.11.2006
I de senere år er det innført flere reformer som har fått betydning for organiseringen av spesialisthelsetjenesten. Blant disse er ventelistegarantien fra 1990 ( 1 ). Ingen pasienter skulle i henhold...
Svein Ivar Bekkelund, Hallvard Lilleng, Kjell Arne Arntzen
25.09.2008
En mann behandlet for en stabil Parkinsons sykdom i 12 år utviklet rask forverring av parkinsonistiske symptomer, hovedsakelig i form av generalisert rigiditet. Doseøkning av levodopa var uten effekt...
Svein Ivar Bekkelund, Hallvard Lilleng, Kjell Arne Arntzen
25.09.2008
A man treated for stable Parkinson’s disease for 12 years developed a rapid deterioration of parkinsonian symptoms, mainly presenting as generalised rigidity. The dose of levodopa was increased...