Svein Blomhoff

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein Blomhoff

Ulrik Fredrik Malt, Eva Albertsen Malt, Svein Blomhoff, Inge Refnin
30.05.2002
Funksjonelle somatiske lidelser er et mye brukt, men relativt dårlig definert begrep for medisinsk uforklarlige subjektive helseplager som man antar skyldes psykososiale forhold. Betegnelsen skilles...
Svein Blomhoff, Trond H. Diseth, Morten B. Jacobsen, Morten Vatn
10.05.2002
Irritabel tarm-syndrom er i dag den vanligste mage-tarm-lidelsen i den vestlige verden og betraktes også som en av de vanligste funksjonelle tilstander overhodet, i den forstand at en samling...
Unni Kirste, Gro Killi Haugstad, Siv Leganger, Svein Blomhoff, Ulrik Fredrik Malt
10.05.2002
Pasienter med kroniske bekkensmerter er ofte vanskelige å behandle. Legen erkjenner at pasientene lider, men forstår ofte i liten grad mekanismene som ligger bak. I noen tilfeller er det etter...