Svein Axel Wannag

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein Axel Wannag

Svein Axel Wannag
06.03.2018
If whistleblowers are to be protected, we need new legislation and a dedicated whistleblower ombudsman. Organisations must respond with sanctions against those who have overstepped the mark –...
Svein Axel Wannag
05.03.2018
Skal varslere beskyttes, trenger vi et nytt lovverk og et dedikert varslerombud. Organisasjoner må reagere med sanksjoner mot dem som har gått over streken – uansett hva saken gjelder. Maktubalansen...
Svein Axel Wannag
01.07.2010
World Medical Association har vist manglende handlekraft ved spørsmål om tortur. Nye strukturelle endringer bør til for at organisasjonen kan fungere aktivt i slike saker. Kolleger som følger med i...