Svein Aksel Røen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein Aksel Røen

Ole Lianes, Tone Wikene Nystad, Svein Aksel Røen, Bjørg-Tilde Svanes Fevang
03.02.2020
Gout is a chronic, inflammatory disease of the joints that occurs when serum urate crystals are deposited in joints and soft tissue after a preliminary period of elevated serum levels of urate. The...
Ole Lianes, Tone Wikene Nystad, Svein Aksel Røen, Bjørg-Tilde Svanes Fevang
03.02.2020
Urinsyregikt er ein kronisk, inflammatorisk leddsjukdom som oppstår ved nedslag av uratkrystallar i ledd og blautvev etter ein forutgåande periode med forhøgt serumnivå av urat (s-urat). Den...