Svein Åge Kjøs Johnsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein Åge Kjøs Johnsen

Maren Østvold Lindheim, Svein Åge Kjøs Johnsen, Åshild Lappegard Hauge, Trond H. Diseth
09.11.2020
Spending time in nature can have a regulatory effect on the body. The architectural design and location of the Outdoor Care Retreat at Oslo University Hospital create a unique therapeutic space...
Maren Østvold Lindheim, Svein Åge Kjøs Johnsen, Åshild Lappegard Hauge, Trond H. Diseth
09.11.2020
Naturopplevelser kan virke regulerende på kroppen. Den arkitektoniske utformingen og beliggenheten til Friluftssykehuset ved Oslo universitetssykehus gir et spesielt terapeutisk rom. Illustrasjon:...