Susanne Monica Prøsch

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Susanne Monica Prøsch er spesialist i allmennmedisin og avdelingssjef ved Avdeling indremedisin B, Sykehuset i Vestfold. Hun leder faggruppen for EPJ og elektronisk samhandling i Norsk forening for allmennmedisin og er medlem av IT-utvalget i Den norske legeforening.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Hun får honorar for å representere Legeforeningen i Utvalg for tjenestetyper og i SamUT samt for workshops i EPJ-løftet.

Artikler av Susanne Monica Prøsch
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media