Susanne Dertz

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Susanne Dertz

Susanne Dertz
12.01.2016
Slørdal & Christoffersen skriver i en kommentarartikkel i Tidsskriftet at den nye definisjonen av hva som er et medikaments bivirkning er ulogisk og uheldig ( 1 ). Bivirkningsdefinisjonen er...
Susanne Dertz
15.03.2016
Slørdal & Christoffersen skriver i Tidsskriftet nr. 1/2016 at Legemiddelverket feilinformerte høringsinstansene ved implementering av nytt europeisk lovverk i 2013 ( 1 ). Dette stemmer ikke. I...