Susanna Aschehoug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Susanna Aschehoug

Susanna Aschehoug
10.09.2009
Tvisteloven stiller andre krav til gyldig fravær fra rettssalen enn folketrygdens regler stiller for fravær fra arbeid. Leger bør begrunne godt hvorfor en pasient ikke har mulighet til å være til...
Susanna Aschehoug
12.03.2009
I Tidsskriftet nr. 21/2008 henviser Brit Valaas Viddal til forsvarlighetskravet i helsepersonelloven ( 1 ). Det er lett å innfortolke en høy kvalitetsstandard i forsvarlighetskravet, men det er...
Susanna Aschehoug
08.04.2010
Papirløse migranter er mennesker som oppholder seg i Norge ulovlig. De har rett på øyeblikkelig helsehjelp i henhold til lov om spesialisthelsetjenesten og lov om kommunehelsetjenesten, nødvendig...