Sunneva Stokke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo

Hun har bidratt med idé, utforming/design, datainnsamling, analyse og tolking av data, litteratursøk, utarbeiding/revisjon av selve manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Sunneva Stokke er medisinstudent.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Sunneva Stokke
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media