Sunneva Stokke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo

Hun har bidratt med idé, utforming/design, datainnsamling, analyse og tolking av data, litteratursøk, utarbeiding/revisjon av selve manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Sunneva Stokke er medisinstudent.

Artikler av Sunneva Stokke
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media