Sturla Pilskog

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sturla Pilskog

Sturla Pilskog
09.04.2013
Svendsen, Lars Bo Nordling, Jørgen Dahl , Benny Kirurgisk Kompendium Kittelbog som app App til iPhone, iPad og iPod Touch. 17.2 MB. København: Nyt Nordisk Forlag, 2012. Språk: dansk og engelsk. Pris...