Stine Engebretsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Stine Engebretsen (f. 1975) er fagutviklingssykepleier. Hun har videreutdanning i akuttsykepleie og mastergrad i klinisk sykepleievitenskap.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Email: stenge@ous-hf.no

Akuttmottak

Akuttklinikken

Oslo universitetssykehus

Artikler av Stine Engebretsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media