Stine Engebretsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stine Engebretsen

Stine Engebretsen, Olav Røise, Lis Ribu
05.02.2013
In recent years, increasing attention has been devoted to aspects of safety related to the management of emergency patients in Norwegian EDs. At the same time, many EDs have faced a situation in...
Stine Engebretsen, Olav Røise, Lis Ribu
05.02.2013
De siste årene har det vært økt oppmerksomhet omkring pasientsikkerheten når det gjelder håndteringen av øyeblikkelig hjelp-pasienter i akuttmottakene i Norge. Samtidig har det i mange akuttmottak...