Stig Wergeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Stig Wergeland (f. 1978) er ph.d. og lege i spesialisering.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har mottatt forelesningshonorar fra Sanofi-Aventis, reisestøtte fra Novartis, Merck-Serono, Bayer og Biogen Idec og forskningsstøtte fra Biogen Idec.

Nevrologisk avdeling

Haukeland universitetssykehus

Artikler av Stig Wergeland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media