Stig Urheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Stig Urheim (f. 1962) er spesialist i indremedisin og i kardiologi. Han er dr.med. og overlege/forsker ved Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har mottatt honorar fra GE Vingmed og Philips for inviterte foredrag.

Kardiologisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Artikler av Stig Urheim
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media