Stig S . Frøland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stig S . Frøland

Lars Gullestad, Svein Simonsen, Stig S . Frøland, Pål Aukrust
20.09.2001
Tor Ole Klemsdal kritiserer vår artikkel for å være unøyaktig i bruk av statistikk og hevder at vi gir inntrykk av at intravenøst immunglobulin har større effekt enn det som kan utledes av våre data...