Stig Eggen Hermansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Stig Eggen Hermansen er ph.d., spesialist i thoraxkirurgi og i karkirurgi, overlege ved Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling og leder for traumeseksjonen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Stig Eggen Hermansen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media