Stig Eggen Hermansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stig Eggen Hermansen

Christine Gaarder, Thomas Geisner, Stig Eggen Hermansen, Bent Åge Rolandsen, Tone Margrethe Saxebøll Slåke, Torben Wisborg
18.11.2019
Det nasjonale systemet for behandling av alvorlig skadde trenger løpende revisjon. Det er tid for den første store gjennomgangen av planen, og nå er det mulighet for å komme...
Truls Myrmel, Stig Eggen Hermansen
25.08.2005
Tilstanden kardiogent sjokk ble omtalt av Geir Øystein Andersen og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 10/2005 ( 1 ) og av Rune Eggum og medarbeidere ( 2 ) og Rune Wiseth ( 3 ) i nr. 11/2005. Vi vil...