Stig Eggen Hermansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stig Eggen Hermansen

Truls Myrmel, Stig Eggen Hermansen
25.08.2005
Tilstanden kardiogent sjokk ble omtalt av Geir Øystein Andersen og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 10/2005 ( 1 ) og av Rune Eggum og medarbeidere ( 2 ) og Rune Wiseth ( 3 ) i nr. 11/2005. Vi vil...