Stian Ross

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Stian Ross (f. 1974) er spesialist i hjertesykdommer. Han er nå overlege ved Hjerteseksjonen, Medisinsk avdeling, Sykehuset Østfold.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Klinikk for hjertemedisin

St. Olavs hospital

Artikler av Stian Ross
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media