Stian Ross

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stian Ross

Stian Ross, Ole Rossvoll, Marcel Moufack, Rune Wiseth
20.08.2013
A man in his 50s without a previous history of heart disease was hospitalised with acute myocardial infarction. The course was complicated and required sophisticated treatment. The patient was...
Stian Ross, Ole Rossvoll, Marcel Moufack, Rune Wiseth
20.08.2013
A man in his 50s without a previous history of heart disease was hospitalised with acute myocardial infarction. The course was complicated and required sophisticated treatment. Myocardial infarction...
Stian Ross, Ole Rossvoll, Marcel Moufack, Rune Wiseth
20.08.2013
En mann i 50-årene uten tidligere hjertesykdom ble innlagt med akutt hjerteinfarkt. Det videre forløpet var komplisert og krevde avansert behandling. Pasienten ble innlagt i lokalsykehus etter at han...