Stephan M. Röhrl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ortopedisk klinikk

Oslo universitetssykehus

Han har bidratt med innhenting og tolking av data, revisjon av manuskriptet og godkjenning av innsendte versjon.

Stephan M. Röhrl er ph.d, spesialist i ortopedisk kirurgi og overlege.

Artikler av Stephan M. Röhrl
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media