Steinar Kristiansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Steinar Kristiansen

Steinar Kristiansen, Erik Waage Nielsen
12.06.2018
Slik vi forstår Dahl og medarbeidere mener de at det er aktiveringen av koagulasjonssystemet som i så stor grad er hovedproblemet ved fettemboliene at embolitypen er uvesentlig ( 1 ). Ulike...
Steinar Kristiansen, Marie Rønning Madsen, Rolf Steen, Erik Waage Nielsen
08.05.2018
A man in his late teens collided head-on with a semi-trailer. He was conscious and oriented before, during and after reaching trauma triage. A fractured femur and bilateral tibia and fibula fractures...
Steinar Kristiansen, Marie Rønning Madsen, Rolf Steen, Erik Waage Nielsen
04.05.2018
En mann i slutten av tenårene kolliderte front mot front med et vogntog. Han var våken og orientert før, under og etter traumemottak. Det ble påvist femurfraktur og bilaterale tibia- og...