Steinar J. Karlsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Steinar J. Karlsen

Steinar J. Karlsen
03.04.2003
Steinsykdom i de øvre urinveier er vanlig. I Norge er prevalensen ca. 10 % for menn og 5 % for kvinner. Sykdommen er en kronisk lidelse, da 50 % og 70 % av pasientene får residiv innen henholdsvis...