Steinar Aune

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Steinar Aune

Gustav Pedersen, Elin Laxdal, Torbjørn Jonung, Steinar Aune
18.01.2007
Claudicatio intermittens er en tilstand som karakteriseres av smerter eller tretthet i muskulaturen i underekstremitetene etter en viss tids gange. Symptomene kommer tidligere hvis pasienten går...
Steinar Aune
29.03.2007
Fagmiljøene må komme sammen for å utarbeide retningslinjer for carotiskirurgi og en strategi for å fange opp flest mulig pasienter med symptomgivende carotisstenose Et alvorlig hjerneslag er en...
Steinar Aune
23.10.2008
Viscerale arterielle aneurismer forekommer sjeldent. De vanligste lokalisasjoner er i miltarterien (60 %) og i leverarterien (20 %). Aneurismer i leverarterien kan forekomme i alle segmenter av...
Elin Laxdal, Svein Roar Amundsen, Gustav Pedersen, Einar Børre Dregelid, Steinar Aune, Jan Wirsching, Guttorm Lysvold Jenssen, Kristian T. Søvik
06.05.2004
Stentgraftbehandling av aortaaneurismer ble utviklet av Parodi og Palmaz i slutten av 1980-årene, og de første behandlingsresultatene ble publisert i 1991( 1 ). I begynnelsen anvendte man «...
Gustav Pedersen, Steinar Aune
30.04.2003
Trombendarterektomi av a. carotis ved symptomgivende høygradig stenose er et profylaktisk inngrep for å unngå at pasienten skal få hjerneslag. Rolf Hanoa tar i Tidsskriftet nr. 6/2003 prisverdig opp...
Gustav Pedersen, Elin Laxdal, Jan Wirsching, Steinar Aune
11.09.2003
Bruken av endovaskulær behandling av aterosklerotiske lesjoner i underekstremitetene har økt i de senere år. Den vanligste metoden ved stenoser og korte okklusjoner er perkutan transluminal...
Einar Dregelid, Elin Laxdal, Gustav Pedersen, Steinar Aune
07.04.2005
Ved hjertekirurgi, karkirurgi, ortopedisk kirurgi og prostatakirurgi bør acetylsalisylsyre ikke rutinemessig seponeres. Ved annen kirurgi bør konsekvensen av blødning i hvert tilfelle veies opp mot...