Stein Tore Nilsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stein Tore Nilsen

Renate Häger, Pål Øian, Stein Tore Nilsen, Hans Asbjørn Holm, Anne Birgitte F. Berg
12.01.2006
I Norge var keisersnittfrekvensen forholdsvis konstant på 2 % frem til begynnelsen av 1970-tallet for så gradvis å øke til 12 – 13 % på 1990-tallet. Fra 2001 kom det en markant økning til 15 % ( 2 ,...
Stein Tore Nilsen, Anne Kjersti Daltveit, Lorentz M. Irgens
10.11.2001
Antall fødeinstitusjoner i Norge er de siste 30 årene gradvis blitt redusert fra 150 i begynnelsen av 1970-årene til 57 i år 2000. Det er vesentlig de små fødeinstitusjonene som er blitt nedlagt...
Bjørn Backe, Pål Øian, Britt Eide, Stein Tore Nilsen, Steinar Pleym Pedersen, Nina Schmidt, Elisabeth Schou, Sølvi Taraldsen
03.03.2005
Det tradisjonelle syn har vært at alle fødsler er risikable situasjoner med behov for overvåking og høy beredskap. Denne oppfatningen er ikke basert på dokumentasjon, forsvarlighetsdebatten bør...