Stein Ove Døskeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stein Ove Døskeland

Stein Ove Døskeland, Bjørn Tore Gjertsen
20.01.2000
Løberg og medarbeidere (1) har gitt en oversikt over regulert celledød (apoptose), og pekt på den voldsomme forskningsaktiviteten på feltet. Allerede med dagens kunnskap kan man utpeke apoptopisk død...