Stein Nilsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Stein Nilsen er ph.d., spesialist i allmennmedisin, seniorforsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, NORCE (Norwegian Research Centre), og rådgivende overlege i Nav. Han leder PraksisNett Vest.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Stein Nilsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media