Stein H. Sundstrøm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stein H. Sundstrøm

Stein H. Sundstrøm
04.09.2018
New cancer drugs that have a documented effect and market access in Norway, but are still awaiting assessment by the Decision Forum, put oncologists in a difficult situation from an ethical...
Stein H. Sundstrøm
03.09.2018
Nye kreftlegemidler som har dokumentert effekt og markedstilgang i Norge, men som venter på vurdering i Beslutningsforum, setter onkologer i utfordrende etiske situasjoner. Kreftbehandling som har...
Stein H. Sundstrøm
20.08.2013
Brystkreftkirurgi innebærer vanskelige avgjørelser som bør understøttes av gode, oppdaterte nasjonale retningslinjer Kirurgi ved brystkreft har utviklet seg fra et mutilerende inngrep ad modum...