Stein H. Sundstrøm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: stein.sundstrom@stolav.no

Stein H. Sundstrøm er spesialist i onkologi, overlege ved St. Olavs hospital og arbeider for tiden i Helse Nord-Trøndelag ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.

Artikler av Stein H. Sundstrøm
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media