Stein H. Sundstrøm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Stein H. Sundstrøm er spesialist i onkologi, overlege ved St. Olavs hospital og arbeider for tiden i Helse Nord-Trøndelag ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Stein H. Sundstrøm
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media