Stein Gundersen †

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stein Gundersen †

Kari Dolven Jacobsen, Johan Tausjø, Bjarne Hager, Stein Gundersen †
14.01.2010
Fjernmetastaser fra malignt melanom er relativt lite påvirkelig av cytostatika. 5-(3,3 dimetyl-1-triazeno)imidazole-4-karboksamid (DTIC) er fortsatt det mest brukte cytostatikum, og 10–20 % av...