Stein Frostad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stein Frostad

Stein Frostad
16.12.2004
Den viktigste målgruppen for artikkelen i Tidsskriftet nr. 16/2004 er leger i førstelinjetjenesten. De har ansvar for primærutredning og behandling av en stor gruppe pasienter med spiseforstyrrelser...
Stein Frostad
26.08.2004
De fleste somatiske symptomer og funn ved spiseforstyrrelser er uttrykk for kroppens tilpasning til underernæring og krever ikke nærmere utredning eller behandling. Men enkelte av komplikasjonene kan...