Stein Bergan

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Stein Bergan er ph.d. og farmasøyt ved Seksjon for klinisk farmakologi, Avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Han er professor II ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Stein Bergan
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media