Stein Bergan

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for farmakologi

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

og

Farmasøytisk institutt

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,

Universitetet i Oslo

Han har bidratt med utarbeiding, revisjon og godkjenning av manus.

Stein Bergan er cand.pharm., dr.philos., forsker og professor II.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Stein Bergan
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media