Stein Are Aksnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stein Are Aksnes

Lena Lande Wekre, Stein Are Aksnes
05.04.2016
Viser til artikkel i språkspalten der Erlend Hem og Steinar Madsen foreslår å bruke begrepet smale legemidler som norsk betegnelse på orphan drugs ( 1 ), og Jan Frichs kommentar til artikkelen, om at...
Stein Are Aksnes, Kristian E. Kristoffersen
15.03.2016
Mange personer med en sjelden diagnose finner ikke den kompetansen de trenger og har rett til, verken i helsevesenet eller ellers. Men det finnes hjelp å få – både for pasientene og for legene som...