Steffen Waage

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Steffen Waage

Steffen Waage
13.06.2019
På bildet sees et inkarserert obturatorhernie under laparoskopi. Obturatorhernier er sjeldne og representerer mellom 0,07 og 1 % av alle bukhernier ( 1 , 2 ). Som regel er det tynntarmen som...
Steffen Waage, John Christian Glent
29.04.2014
A generally healthy man in his fifties was admitted to the surgical department with corrosive burns to both his lower legs after working with wet cement that had soaked through his trousers. After...
Steffen Waage, John Christian Glent
29.04.2014
En stort sett frisk mann i 50-årene ble innlagt ved kirurgisk avdeling med etseskade på begge legger etter arbeid med våt sement som trakk igjennom pasientens bukser. Etter flere timers eksponering...