Stefan Hupfeld

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stefan Hupfeld

Stefan Hupfeld, Hilde Gravem
12.03.2009
Et transdermalt terapeutisk system eller depotplaster er en legemiddelform som gir kontrollert transport av virkestoff gjennom huden. Depotplaster har et vidt bruksområde og anvendes stadig mer i...