Stefan Agewall

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stefan Agewall

Dan Atar, Stefan Agewall
12.12.2017
Ellen Bøhmer setter søkelys på hva hun kaller «falskt positive troponinverdier» ( 1 ). Men faktum er – og det krever fundamental nytenkning – at man med de nyeste høysensitive troponin analysemetoder...
Stefan Agewall, Solve Tjora
15.11.2011
It is important to measure troponin levels when acute myocardial infarct is suspected. Many other factors that affect the heart can cause an increase in troponin levels, for example extreme physical...
Stefan Agewall
11.03.2010
Trots att målsättningen är palliativ sker en omfattande medicinsk behandling i livets slutskede av patienter med demens. I en nyligen publicerad amerikansk studie undersöktes 323 patienter med...
Stefan Agewall, Dan Atar
29.11.2011
Nye europeiske retningslinjene for akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon er nylig publisert. Retningslinjene har noen nye punkter som vil ha betydning for alle enheter som håndterer pasienter med...
Stefan Agewall, Solve Tjora
15.11.2011
Troponinmålinger er viktig ved mistanke om akutt hjerteinfarkt. Mange andre forhold som påvirker hjertet kan gi forhøyede troponinverdier, bl.a. ekstreme fysiske anstrengelser. Nyere studier har vist...
Stefan Agewall
09.04.2013
Nye europeiske retningslinjer for diagnostikk og behandling av akutt og kronisk hjertesvikt er nylig publisert. Hva er de viktigste endringene? De nye europeiske retningslinjene for diagnostikk og...
Stefan Agewall
11.03.2014
Nylig er det publisert nye europeiske retningslinjer for diagnostisering og behandling av stabil koronarsykdom. Der anbefales et nytt flytdiagram for utredning ved mistanke om stabil angina pectoris...
Christoffer Ellingsrud, Stefan Agewall
09.12.2014
Pasienter med akutt lungeødem er noe leger jevnlig møter i akuttmedisinsk praksis. Mange ulike tilstander kan direkte og indirekte føre til dette. I denne artikkelen omtaler vi lungeødem av kardial...
Stefan Agewall
25.08.2015
Jeg leste med interesse Bjerklund Johansens kommentar om ulike retningslinjer for behandling av prostatakreft i Tidsskriftet ( 1 ). Jeg kan ikke vurdere den kritikken han fremsetter mot de norske...