Ståle Fredriksen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ståle Fredriksen

Reidar Pedersen, Ståle Fredriksen
09.09.2004
I det offentlige ordskiftet blir det å prioritere ofte identifisert med det å si nei. Dette er en skjev fremstilling som kan ha flere uheldige følger. For det første fremstår det å prioritere som mer...