Ståle Eskeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ståle Eskeland

Ståle Eskeland
06.11.2008
Rettsmedisinsk sakkyndige brukes ofte i straffesaker. Deres viktigste oppgave er å bidra til at politi, påtalemyndighet, domstol og forsvarer får et riktigst mulig bilde av medisinske spørsmål som...
Per Brandtzæg, Ståle Eskeland
17.04.2008
Fredrik Fasting Torgersens begjæring om ny behandling av sin livstidsdom ble avslått i 2006. Randi Rosenqvist fremsetter i en artikkel om rettsmedisinske vurderinger i Tidsskriftet nr. 3/2008...
Per Brandtzæg, Ståle Eskeland
12.06.2008
Vi takker Randi Rosenqvist for svaret på vår kommentar om Torgersen-saken i Tidsskriftet nr. 8/2008 ( 1 , 2 ). Det er riktig at Torgersen mener at det de sakkyndige gjorde i 1958, var å «villede...
Ståle Eskeland
26.03.2009
I Tidsskriftet nr. 24/2008 hevder de tre rettsmedisinerne O.A. Haugen, L. Uhlin-Hansen og I. Morild at jeg driver et «korstog mot en konstruert virkelighet » siden jeg har fremholdt at...