Ståle Einarsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ståle Einarsen

Kristin Buhaug, Tor Brøvig Aasen, Ståle Einarsen, Nils Magerøy
29.10.2013
Recent research indicates strong correlations between workplace bullying and mental and physical health problems. The prevalence of bullying in Norwegian working life is well documented, but we have...
Morten Birkeland Nielsen, Nils Magerøy, Johannes Gjerstad, Ståle Einarsen
01.07.2014
In the past 20 years, bullying in the workplace has been brought to public attention through media reports and research findings. The term «bullying» refers to a situation in which a person...
Kristin Buhaug, Tor Brøvig Aasen, Ståle Einarsen, Nils Magerøy
29.10.2013
Nyere forskning tyder på sterke sammenhenger mellom mobbing på arbeidsplassen og psykiske og fysiske helseplager. Forekomsten av mobbing i norsk arbeidsliv er godt dokumentert, men vi vet lite om...
Morten Birkeland Nielsen, Nils Magerøy, Johannes Gjerstad, Ståle Einarsen
01.07.2014
Mobbing i arbeidslivet er gjennom de siste 20 år blitt aktualisert gjennom medieoppslag og forskning. Med begrepet «mobbing» menes en situasjon der en person gjentatte ganger over tid utsettes for...