Ståle Clementsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ståle Clementsen

Ståle Clementsen, Per-Henrik Randsborg
11.03.2014
Fractures are not uncommon among children. For example, Swedish figures show that their prevalence in children under 16 years doubled from 1950 to 1980 ( 1 ). Annual incidence in Norway amounts to...
Ståle Clementsen, Per-Henrik Randsborg
11.03.2014
Fractures are not uncommon among children. For example, Swedish figures show that their prevalence in children under 16 years doubled from 1950 to 1980 ( 1 ). Annual incidence in Norway amounts to...
Ståle Clementsen, Per-Henrik Randsborg
11.03.2014
Bruddskader hos barn er ikke uvanlig. Svenske tall viser blant annet at forekomsten hos barn under 16 år ble doblet fra 1950 til 1980 ( 1 ). Den årlige insidensen i Norge er på 180 – 245 bruddskader...