Sophie Dorothea Fosså

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Sophie Dorothea Fosså (f. 1941) er professor emerita dr.med.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Hun er styremedlem i BMS og har mottatt honorar for konsulentarbeid for Amgen og Sanofi. Hun har også mottatt stipend fra Helse Sør-Øst og honorar for foredrag for Amgen og Sanofi.

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

og

Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreft

Avdeling for kreftbehandling

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Artikler av Sophie Dorothea Fosså
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media