Sonja K. Kittelsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sonja K. Kittelsen

Antoine de Bengy Puyvallée, Sonja K. Kittelsen, Katerini T. Storeng
12.10.2018
The fear of worldwide pandemics is attracting considerable attention, and since the Ebola outbreak in West Africa four years ago, new public-private partnerships for ‘global health security’ have...
Antoine de Bengy Puyvallée, Sonja K. Kittelsen, Katerini T. Storeng
12.10.2018
Frykten for verdensdekkende epidemier skaper stor oppmerksomhet, og siden ebolautbruddet i Vest-Afrika for fire år siden har det blitt opprettet nye privat-offentlig samarbeid for «global...