Sonja Fossum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sonja Fossum

Sonja Fossum
20.06.2002
Even Lærum omtaler i Tidsskriftet nr. 8/2002 (1, 2) nylig publiserte retningslinjer for behandling av akutte korsryggssmerter (3). Retningslinjene er visstnok resultat av litteratursøk og innspill...