Sonja Erlenkamp

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sonja Erlenkamp

Frank Becker, Sonja Erlenkamp
01.11.2007
Hos mange barn med cochleaimplantat er det mangelfull utvikling av talespråket. Slike barn står i fare for ikke å utvikle seg tilfredsstillende kognitivt og psykososialt. Barn tar ikke skade av å...
Frank Becker, Sonja Erlenkamp
03.01.2008
Vår hovedkritikk mot at Rikshospitalets cochleaimplantatteam anbefaler «i utgangspunktet auditiv verbal/oral opplæring» for barn med cochleaimplantat blir ikke møtt når Geir Siem og medarbeideres...
Frank Becker, Sonja Erlenkamp
12.06.2008
I Tidsskriftet nr. 6/2008 tar Arild Lian opp spørsmålet om hvilken betydning spesifikke språkvansker har for de problemer med språkutviklingen som en del barn med cochleaimplantat har ( 1 ). Det er...
Frank Becker, Sonja Erlenkamp
26.06.2008
Tidsskriftet har tradisjon for at andre enn leger gis mulighet å gjengi sine erfaringer og meninger. Dette bidrar til læring og dermed en forbedring av helsetilbudet, på systemnivå og i enkeltmøtet...