Sonali Rathour Hansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sonali Rathour Hansen

Sonali Rathour Hansen, Susanne Kroon
14.02.2008
Allergisk kontakteksem er en T-cellemediert immunrespons, ofte betegnet som en type 4-allergi. Haptener i huden blir transportert og presentert av langerhanske celler for CD4- og CD8-positive T-...
Sonali Rathour Hansen, Susanne Kroon
14.02.2008
Allergic contact eczema is a T cell-mediated immune response, often referred to as a type IV allergy. Haptens in the skin are transported by Langerhans cells and presented to CD4 and CD8 positive T...
Sonali Rathour Hansen, Carsten Sauer Mikkelsen, Susanne Kroon
21.01.2011
Systemisk behandling, oftest med tetrasykliner, gjerne i kombinasjon med lokalbehandling, er nødvendig ved moderat til alvorlig akne. Ved manglende effekt, særlig ved alvorlig og arrdannende sykdom,...
Sonali Rathour Hansen, Carsten Sauer Mikkelsen, Susanne Kroon
21.01.2011
Systemic treatment, usually with tetracyclines, often in combination with local treatment, is necessary in moderate to severe acne. If this has no effect, especially with severe and scar-forming acne...