Sølvi Skarsvåg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sølvi Skarsvåg

Harald Aarset, Sølvi Skarsvåg, Ragnar Telhaug
30.01.2000
Non-Hodgkins lymfom er et samlebegrep for en heterogen gruppe svulster. I diagnostikken har man forsøkt å finne egenskaper som kan skille ut subtyper med ulik prognose og behandlingsrespons. Økende...