Sølvi Flåte

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Sølvi Flåte (f. 1965) er cand.polit. i sosiologi og seniorrådgiver innen statistikk i Norsk pasientskadeerstatning.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Norsk pasientskadeerstatning

Artikler av Sølvi Flåte
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media